TISZTELT PARTNEREINK!

Egy hosszú ősz és egy még hosszabb téli időszak után VÉGRE MEGÉRKEZETT A TAVASZ! Ez egyben a fagyott talaj felolvadását is jelenti, ami talajsüllyedésekkel, csőmozgásokkal is együtt jár(hat), ez pedig az amúgy is rossz állapotban levő víz- és csatornahálózati csöveken / csőkötéseken megsokszorozza a hibahelyek számát, méretét, ezzel jelentős mértékben megnövelve a hálózati veszteségek mértékét. Ezért választottuk tavaszi MOZAIK -unk egyik központi témájának a legsikeresebb hibaelhárítási, hálózatjavítási munkáink bemutatását.

Az általános értékesítési trendek követése helyett igyekszünk az innovatív formák felé is nyitni: ennek a törekvésünknek az eredményeit mutatjuk meg két saját márkás termékcsoportunk segítségével; a közelmúltból a saját tűzcsapunk, továbbá az egyik legfrissebb újdonság, a saját palástjavító termékcsaládunk ismertetésén keresztül.

Ennél jóval régebbi keletű téma az egyik legfontosabb beszállítónk, a PLASSON két legfontosabb termékköre, a teljes elektrofúziós csőkötés technológia, valamint a Ser1 mechanikus csőkötés család. A két termékcsoport párhuzamos értékesítése mellett kézenfekvő feladat azok részletes összehasonlítása is: melyik helyzetben melyik a jobb, hogyan képes az egyik a másik kiváltására, milyen szinten mondhatjuk ki a két család egyenértékűségét? Izgalmas kérdések ‒ ezeknek is utána járunk tavaszi MOZAIK -unkban.

Természetesen nem feledkezünk meg hűséges gázipari Olvasóinkról sem. Számukra egy (talán méltatlanul) háttérbe szorult CANUSA termékcsaládot, az acélcsövek gyári korrózióvédelmének terepi javító anyagait mutatjuk be, továbbá egy igazi innovációt is hagytunk e cikksorozat végére: az összes vonatkozó műszaki- és szabványelőírást kielégítő, DVGW engedéllyel rendelkező, ugyanakkor a gyártása során jóval kisebb ökológiai lábnyomot hagyó gázipari csapszekrény-család részletes bemutatását.

Ha sikerült felkelteni Olvasóink kíváncsiságát e rövid, de annál szerteágazóbb bevezetővel, akkor már nincs más hátra: kellemes olvasást, izgalmas barangolást kívánunk az EUROFLOW Zrt birodalmában!

csapata!

KRAUSZ BEÉPÍTÉSEK

A bevezetőben tett ígéretünkhöz híven, valamint a szezonális aktualitás okán is, kezdjük az elmúlt időszak legfontosabb KRAUSZ beépítéseivel. A KRAUSZ termékek beépíthetők előre tervezett, hálózatépítési munkák során is, valamint vészhelyzetben is, hibaelhárítási céllal.

Előbbire kiváló példa a HYMAX csőkötő idomok nagy számban történő alkalmazása az AGRIAPIPE, mint kivitelező, illetve annak alvállalkozója által, Tiszapalkonya térségében.

A feladat lényege az volt, hogy egy DN400-as azbesztcement ipari vízvezetéket és kötéseit (azok elhasznált állapota miatt) a teljes csőcsere helyett CSŐBÉLELÉSES eljárással újítottak fel. A több km-es teljes hossz miatt azonban ez csak előre tervezett részletekben / szakaszokban történhetett meg, ezért bizonyos, a béleléses technológia által előírt optimális távolságokban úgynevezett indító- és fogadóárkokat kellett nyitni, ezekből elindítva a szakaszonkénti béléscsöveket. A bélés sikeres nyomáspróbája után ezeket a hiányokat kellett visszapótolni árkonként 1db, odaillő hosszúságú, d450-es méretű polietilén csővel, valamint 2db DN400 / 434 ‒ 488 mm méretű, tok-tokos kialakítású HYMAX csőkötő idommal.

A sikeres beépítések egy-egy munkafázisát mutatják képeink, a teljesség igénye nélkül, az AGRIAPIPE szíves hozzájárulásával.

1. KRAUSZ HYMAX AGRIAPIPE – Tiszapalkonya

KRAUSZ BEÉPÍTÉSEK

Következő beépítésünk egészen rendhagyó körülmények között, de teljes sikerrel végződött a DMRV Zrt szentendrei szolgáltatási területén. Az erről szóló FACEBOOK posztot szó szerint idézzük:

„Újabb talajmozgás, újabb hiba, újabb éjszaka! #DN500-as #csőtörés

Az elmúlt héten a hibaelhárító éjjeles csapatunk Pécsen és Szentendrén is járt egyszerre, hogy minél előbb elhárítsák a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. területén jelentkező vízszolgáltatási meghibásodást.

Csapatunk mesélte:

 • 20:30-kor érkezett egy pénteki napon a hívás, miszerint nagy a baj! 2 napja nincs víz egy szentendrei gyorsétterem közelében.
  a DMRV Zrt. emberei 2 napig erőn felül keresték a hibát, mely egy védőcső mögé bújt, és egy 20 forintos pénzérme nagyságú lyukacska volt.
 • 23:30-kor már Pécsett voltunk a megfelelő hibaelhárító Repamax termékünkért (köszönet a helyi szolgáltatónak, hogy átengedte raktárkészletét hibaelhárítás céljára)
 • 01:04 perckor már a javítóidom Szentendrén elfoglalta méltó helyét a vezetéken
 • 02:00-kor már mindenki újra nyugovóra térhetett az otthonában #jóéjt”

Ezúton is szeretnénk megköszönni a DMRV, DRV és nem utolsó sorban csapatunk gyors és hatékony munkáját, miszerint a hiba gyorsan és véglegesen elhárult.

2. REPAMAX DMRV – Szentendre

A fent leírtakból és a képekből is kiderül, hogy e feladat során a legnagyobb nehézséget a csőhiba helyének megtalálása jelentette a védőcső takarása miatt. A pontos helymeghatározást követően a REPAMAX felszerelése már rutinfeladatot jelentett a DMRV szakembereinek.

KRAUSZ BEÉPÍTÉSEK

Harmadik témánk a Főváros agglomerációjában, a halásztelki kútsoron található DN800-as azbesztcement ivóvízcső, pontosabban annak kötés-meghibásodását, valamint a hibaelhárítás leggyorsabb módját mutatja be, KRAUSZ REPAMAX csőkötő-javító idom alkalmazásával.
Hasonlóan az előző esethez, itt is a feltárás, előkészítés és az összes járulékos tevékenység nagyságrendekkel hosszabb időt vett igénybe, mint a konkrét hibaelhárítás, azaz a KRAUSZ REPAMAX csőkötő-javító idom felhelyezése a csőre.
A képsorozat utolsó eleme („lépcső”) kiválóan szemlélteti a meghibásodás valódi okát: a figyelmes szemlélő észrevehet egy-egy piros és sárga, a képre utólag felhelyezett csőpalást-érintő vonalat.
Ez a két vonal mutatja azt, hogy az eredeti REKA kötés nem bírta már a feszültséget, ami azért keletkezett, mert a bal kéznél levő csővég (sárga vonal) kb. 10-20 mm-t megsüllyedt a jobb kéznél levő csővéghez képest (piros vonal).
Ez történik minden merev csőkötéssel, talajmozgás esetén! (pl.: REKA, SIMPLEX, GIBAULT stb.)
Az ilyen lépcsőket, szöghibákat (AKÁR MOZGÁS KÖZBEN IS!) csak a KRAUSZ REPAMAX és HYMAX termékek képesek elviselni szivárgás nélkül. (azért, mert a KRAUSZ termékek nem mechanikus, hanem HIDRAULIKUS tömítéssel rendelkeznek)

3. KRAUSZ FV DÉL BUDA

Saját márkás HN3 tűzcsap és EUROFLOW palástjavító

Arról is említést tettünk a MOZAIK bevezetőjében, hogy (szakítva a hagyományos értékesítési formákkal) egyre több „saját márkás” terméket kínálunk Partnereinknek.
Ezt a folyamatot mutatjuk be részleteiben is Olvasóinknak: hogyan alakultak ki ezek a termék- csoportok cégünknél, hogyan tudtunk ezekkel betörni a hazai piacra, végül pedig mindezekből milyen tapasztalatokat és tanulságokat tudunk leszűrni?

 • A saját márkás értékesítés alapja az a folyamatos konkurencia-figyelés és elemzés, amely már a kezdetek óta (több évtizede) jellemezte az EUROFLOW munkáját. Hiszünk ugyanis abban, hogy csak a megfelelő mélységű- és mennyiségű piaci ismeretek birtokában vagyunk hitelesek Partnereink szemében, így rendelkezhetünk csak átfogó és objektív tudással úgy Vevőink, mint saját magunk számára. Ennek érdekében FOLYAMATOSAN elemezzük a nemzetközi piacon elérhető, a szakmánkban élenjáró gyártók termékeit és gyártástrendjeit. Ennek több, kézenfekvő módja is adódik:
 • A kiállítások látogatása és a személyes kapcsolatok ápolása az utóbbi, COVID -dal terhelt időszakban problémássá vált.
 • Ezért maradt számunkra az interneten elérhető információk tanulmányozása, valamint a termékek konkrét beszerzése és szemrevételezése, akár alkatrész-szintig
 • Rögtön az elején tegyünk jól meghatározható különbséget a „prémium márka” és a „saját márka” fogalmak között:
  • Prémium márkák: A vízellátás számára évtizedek óta gyártott és beépített, jól ismert nemzetközi és hazai gyártók márkatermékei
  • Saját márkák: Bármilyen, a termék műszaki színvonalát érintő kompromisszum nélkül, a legmagasabb ár-érték arányú vízhálózati terméket adja az üzemeltetőnek, azonban a prémium termékekre jellemző MÁRKAKÖLTSÉGEK NÉLKÜL!
 • A több évtizedes elemzői munka pozitív hozadékai között előkelő helyet foglal el az a TISZTÁN LÁTÁS, mely segít számunkra megkülönböztetni a jó terméket a kiváló terméktől, más szavakkal azoknak az „apróságoknak” a szakmai ismerete, melyek alapján bátran kijelenthetjük: az ilyen formában megismert, letisztult és kikristályosodott műszaki paraméterekkel rendelkező termékek 100%- ban kielégítik a felhasználói igényeket!
  • Nézzük csak egy kiragadott példaképpen a kitörésbiztos tűzcsapok „töréspontját”, azaz azt az oldható tengelykötést, melynek (a tűzcsap szinte teljes élettartama során) megbízható és folyamatos működtető-nyomatékátadást kell biztosítani az orsó és a zárótest között. Az oszlopdöntés során azonban AZONNAL és KÖNNYEN kell tudnia oldani és szétkapcsolni (az ábrán a zölddel és a sárgával jelölt alkatrészek)
  • palástjavítók esetében ugyanilyen fontos szempont a gumi bélés és a rozsdamentes acélház kapcsolata, vagy a csavarszár ‒ anya kapcsolat (bevonat- és anyagminőség tekintetében is)
  • az ilyen és ehhez hasonló, talán jelentéktelennek tűnő, de a szerkezet működését alapjaiban befolyásoló konstrukciós megoldások eredményezik az adott termék megbízhatóságát és hosszú élettartamát, kiemelve azt a versenytársak sorából.

A megismerés fázisa után már csak egy lépés az optimális gyártó / optimális termék kiválasztása, sőt egy-egy kérdésben a konstrukció közös kialakítása a gyártóval
‒ ÍGY SZÜLETIK MEG A „SAJÁT MÁRKA”

 • a saját márka gyártásával párhuzamosan szerezzük be a hazai forgalmazáshoz elengedhetetlen engedélyeket is:
  • Gyártó részéről szükséges engedélyek és bizonyítványok: GSK nehezített korrózióvédelem, DIN DVGW W270 antibakteriális bizonyítvány, DoP teljesítménynyilatkozat (tűzcsapoknál CE is)
  • Forgalmazó részéről szükséges megszerezni: NNK egészségügyi engedély (tűzcsapoknál Tűzvédelmi Megfelelősági Tanúsítás is)
 • Milyen lépésekben történhet a saját márka hazai piacbevezetése?
  • Tesztelés a végfelhasználónál és/vagy, ezzel párhuzamosan
  • Független vizsgáló intézet felkérése:
   • Hidraulikai vizsgálatra
   • Működtető ciklusvizsgálatra

 Végezetül összefoglaljuk a saját márka piacbevezetésének tipikus lépéseit, saját tapasztalataink alapján:

Polietilén csőkötéstechnológiai irányzatok, avagy elektrofitting vs. Ser1

Mivel több évtizedes gyártónk és beszállítónk, az izraeli PLASSON cég esetében mindkét polietilén csőkötés-technológia már régóta rendelkezésre áll, ezért izgalmas kérdés annak elemzése, hogy melyik beépítési helyzetben melyik a jobb, hogyan képes az egyik a másik kiváltására, milyen szinten mondhatjuk ki a két család egyenértékűségét?
Először is, lássuk az alapvető különbségeket:

Az elektrofúziós kötés:

szerszám- és tudásigény elengedhetetlen!!! de: a ser1-gyel egyenértékű kötés-minőség, azonban nem visszabontható!!!

A ser1 kötés:

szerszám nélkül szerelhető!!!
az elektrofúziós kötéssel teljesen egyenértékű, ugyanakkor roncsolás nélkül, többször is visszabontható!!!

Párhuzamos történelmi fejlődés jellemzi mindkét családot, melyben hosszú időn keresztül dominált az elektrofitting. Ennek oka lehetett az is (többek között), hogy sokáig az a hamis állítás tartotta magát, hogy a mechanikus kötés nem képes az elektrofitting csőkötéstechnológia műszaki színvonalára!

Lássuk először a PLASSON elektrofitting belső felépítését:

A meleg- és hidegzónák elhelyezkedése:
(PLASSON esetében a hőátadást optimalizáló „félig fedett” fűtőszállal)

Az elektrofúziós csőkötések minden kiváló tulajdonságának elismerése mellett azonban azt állítjuk, hogy a Ser1 mechanikus csőkötések képesek felvenni a technológiai versenyt az EF kötéssel, sőt ár- érték, eszköz- és képzettség-igényt tekintve túlszárnyalják azokat!

SPECIÁLIS és EXTRA ALKALMAZÁSOK, KIVÁLÓ REFERENCIÁK

1., pl. univerzális áttoló karmantyú (d24 ‒ d64 mm)

(az adott mérethatárok között bármilyen anyagú csövet képes összekötni bármilyen anyagúval, húzásbiztos formában, akár „áttoló” kivitelben is)

 2., pl. repülő vezeték kiépítése (a fogyasztók ideiglenes vízellátása céljából, a hálózatfelújítás idejére)

Összefoglalásképpen elmondhatjuk:
mindig az adott feladat határozza meg a technológia optimális kiválasztását, azonban, a fentiek szerint MINDIG biztonsággal ajánlhatjuk a PLASSON Ser1 kötéseket is az elektrofúziós csőkötések kiváltására!

CANUSA hibajavító eszközök

A gyári többrétegű bevonattal ellátott acél gázcsövek talán legfontosabb tulajdonsága, sőt minőségi mutatója a KORRÓZIÓVÉDELMI EGYENSZILÁRDSÁG.
Ez más szavakkal azt is jelenti, hogy a gyári bevonat sérülése estén professzionális hibajavító eszközökre van szükség (akár terepen, a beépítés helyszínén is) az eredeti állapot visszaállítása érdekében.
Lássuk, mit kínál erre a CANUSA?

Polietilén javító termékek
Bevonatjavító termékek korrózió ellen, védelmi céllal

A Canusa javító termékei a sérült bevonatokban lévő üregek javítására és/vagy kitöltésére szolgálnak. A termékek teljes sorozata biztosítja a rugalmasságot a fővezeték vagy a helyszíni kötések bevonatainak különféle javításaihoz, a kisebb bevonatsérülésektől kezdve a szabadon maradt acélig. A Canusa valamennyi csővezeték-javító terméke rugalmasan telepíthető, kiválóan tapad az acélhoz és kompatibilis az összes szokásos csővezeték-bevonattal. Ezek a termékek tartósan rugalmasak maradnak, és kiválóan ellenállnak a nedvesség beszivárgásának, ami teljes korrózióvédelmet eredményez.

Bevonatjavító folt (CRP)

– Hőre aktiválható ragasztóval bevont, besugárzott, térhálósított poliolefin lapból áll, amelyet kifejezetten a sérült csővezeték-bevonatok tömítésére és védelmére terveztek, legfeljebb 50 mm x 50 mm méretig. – Gyorsan, speciális szerszámok nélkül alkalmazható, a csővezeték telepítése során és a használatban lévő csővezetéken a nedvességgel és a korrózióval szemben gátat képez, valamint ellenáll a kopásnak és a nyíróerőknek.

Olvadó ceruza (MS)

– Az olvadó ceruzák hőre aktiválódó ragasztók, amelyeket a könnyű felhordás érdekében rúdként szállítanak, és ideálisak kisebb bevonatjavításokhoz, a felületes sérülésektől kezdve a nagyobb hiányokig és repedésekig, akár 10 mm x 10 mm nagyságig.

Mastic Filler (MF) – F-124

– A javítófoltok felhordása előtti anyagkitöltés céljára

DIN szerinti gázcsapszekrények

(külön köszönet a kitartó Olvasónak, aki a fenti sok-sok ismeretanyag áttanulmányozása után eljutott idáig!)
Miért rendkívül fontosak ezek a látszólag csak kiszolgáló szerepet betöltő termékek is? Melyek a legújabb gyártási trendek? Melyek a felhasználók igényei és hogyan elégíti ki ezeket az EUROFLOW Zrt.?
Nézzünk meg mindent sorjában!

A csapszekrényeknek valóban két igen egyszerű feladatot kell ellátniuk:

 • 1., Üzemeljenek hozzáférési helyként (pl. az út-, vagy egyéb járófelületbe beépítve) a földbe temetett gázelzárók (tolózárak, gömbcsapok stb.) működtetése céljából. Ezt a feladatukat a megfelelő külső-belső geometriai kialakításukkal érik el, más szóval BELSŐ TÉRKIALAKÍTÁSUK elég helyet biztosít egy „T” kulcs, vagy bármilyen egyéb működtető eszköz számára, mellyel az elásott szerelvény nyitása-zárása megoldható egy kezelőszár közbeiktatásával:
 • 2., Viseljék el az EN124 szerinti minimum C250-es felületi terhelést, ugyancsak a szabvány által meghatározott biztonsági tartalékkal! Az EN124 egyébként a terméknek egy szimbolikus út- keresztmetszeten belül elfoglalt helye szerint csoportosítja a terhelési osztályokat. A C250 e kategorizálás szerint a 3-as csoportnak felel meg:

Melyek a legújabb gyártási trendek és hogyan elégítik ki a vevői igényeket a folyamatos konstrukciós fejlesztések?

Az anyagtudományok, ezen belül a vegyipar (műanyaggyártás) megállíthatatlan fejlődése eredményezi a műanyagoknak a fémekkel közel egyenértékű terhelhetőségét. Ezért született meg csapszekrények esetében is a műanyag test + fém fedél kombináció, sőt akár a műanyag + műanyag anyagpárosítás is.

Rengeteg felhasználói előnyt sorolhatnánk fel a fenti tények alátámasztására. Alábbiakban csak néhányat említünk, kiragadva, a teljesség igénye nélkül:

 • a maximális beépítési hőmérséklet akár +240°C is lehet, ami rendkívül fontos az aszfaltozás során, a hőhatás káros következményeinek (pl. kilágyulás) elkerülése céljából
 • a műanyag fedél vandál- (lopás-) biztos
 • a műanyag alkatrészek gyártása kisebb ökológiai lábnyomot eredményez
 • a műanyag alkatrészek alkalmazása kisebb tömeget eredményez, melynek a szállítás során van
  jelentősége
 • könnyen teljesíthetők bizonyos extra vevői igények is, pl.:
  • a fedél egyedi (pl. sárga) színe
  • a fedél zárhatóvá tétele
  • a fedél egyedi felirata
  • süppedékes, laza talaj esetén támasztó, terhelés-elosztó alaplap alkalmazás
  • a négyzet alakú keret és fedél könnyű körbeépíthetősége stb.
 • a német DVGW minősítő intézet ismerte el mindezeket az innovációkat a fényképen is látható „DVGW vizsgálati bizonyítvány és az abból következő elismerő jelvény” alkalmazásának engedélyezésével.